Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FOREVER DOGS

Because we care about dogs!

FOREVER DOGS is ervan overtuigd dat er bijna altijd een manier bestaat om geleider en hond terug in balans te krijgen met elkaar zonder dat er geweld moet gebruikt worden.

FOREVER DOGS werkt dan ook volledig op beloning (hetzij met voeding, stem op een speeltje). Ervaring heeft geleerd dat deze methode immers de beste resultaten biedt, en dit zelfs met de meest agressieve honden.

FOREVER DOGS werkt tevens laagdrempelig. Onze prijzen staan vast. Hier krijgt u geen verrassingen. Alles wordt heel duidelijk uiteengezet. Je weet m.a.w. heel duidelijk waar je voor betaalt en waarvoor niet. Geen ongerustheid van deze kant uit!

FOREVER DOGS biedt verder ook hond-bewust materiaal. Hiermee bedoelen we dat ons materiaal geen schade mag toebrengen aan de hond. Het moet gemakkelijk te onderhouden zijn, sterk, handig, ... en liefst herstelbaar. Wij beschikken dan ook over onze eigen hersteldienst m.b.t. halsters, leibanden, halsbanden, enz... Vraag gerust een offerte of bestel meteen het nodige materiaal op onze webshop!

Naar de Webshop

Over ons!

FOREVER DOGS werd opgericht door Marjorie Carmelez op 22/10/2015. Na meer dan 20 jaar gewerkt te hebben met honden, stelde zij vast dat vele honden ten onrechte afgemaakt of ter adoptie gesteld werden. Vaak werd de hond als overlast aanzien door zijn geleider die dan veronderstelde een 'slechte' hond te hebben gekocht of geadopteerd. De oplossing was eenvoudig, de hond werd vervangen. Uiteraard deed het probleem zich met de nieuwe hond terug voor en werd die hond eveneens vervangen... De werkelijke reden van de overlast lag eigenlijk niet bij de hond, maar eerder in de verstoorde communicatie tussen de hond en zijn geleider, m.a.w. ze verstonden elkaar niet. FOREVER DOGS begeleidt geleiders om ze toe te laten hun honden beter te verstaan en zo een leefbaar samenleven toe te laten. Voor sommige begeleidingen wordt samengewerkt met een dierenarts.